Autologs kjørebok er oppdatert med de nye takstene og klar for det nye året!

Takstene oppdateres automatisk i kjøreboken din, så du behøver ikke å foreta deg noe som helst for å komme i gang med regnskapet. Satsene stiger minimalt fra 2017 til 2018.

Den skattefrie andelen går litt ned ettersom det forventes at prisene på drivstoff vil stige i 2018. Man har også tatt med i beregningen at bilers forbruk av bensin vil reduseres noe per kjørte kilometer, slik at økningen derfor er svært beskjeden.

Prøv elektronisk kjørebok gratis i 60 dager

 

Regler for skattefri kjøregodtgjørelse

Ifølge Skatteetatens hjemmesider kan en arbeidsgiver velge å utbetale kjøregodtgjørelsen til sine medarbeidere etter faste satser. Uansett om medarbeideren kjører i utlandet, vil de samme regler gjelde der som i Norge.

satser-norge.png

Arbeidsgiveren kan velge å benytte både høyere eller lavere satser enn satsene i tabellen.

Dersom medarbeideren får en godtgjøring for kjøringen som er høyere enn satsene i tabellen, vil hele beløpet være skattepliktig med mindre den delen som overstiger satsene skattlegges som lønnet arbeid. Dersom medarbeideren får en godtgjøring som er lavere enn satsene i tabellen vil beløpene være skattefrie.

Pin It on Pinterest