Det finnes etter hvert en rekke ulike apper og programmer for registrering av bilturer. Mange av bilprodusentene har dessuten startet å lage sin egen turregistrering, eller såkalt ”triplog”. Men hva er hva? Og kan man benytte en triplog som kjørebok og omvendt?

Her i bloggen vår får du forklaringen på de forskjellige typer av turregistreringssystemer og hvorfor man bør være klar over forskjellene. Ved å velge feil risikerer du eksempelvis at skatteetaten ikke godkjenner kjøreregnskapet ditt: dette kan igjen føre til at du får bøter og krav om tilbakebetaling. Så det kan være greit å få nyansene under kontroll her, altså….

Skatteetatens krav til en kjørebok

En sentral forskjell er eksempelvis at dersom det forlanges at du skal fremlegge et kjøreregnskap så må du først og fremst ta hensyn til skatteetatens krav til et slikt regnskap. Da blir det svært vanskelig – for ikke å si umulig – å presentere en triplog.

Skatteetaten aksepterer at du leverer ditt regnskap både på et Excelark og på en serviett; men du må ha med alt man behøver av informasjon for å dekke hele dokumentasjonskravet.

En godkjent kjørebok – via en APP eller digitalt via GPS Kjørebok slik som Autolog sin kjørebok er  – skal inneholde følgende:

  • Navn, adresse, organisasjonsnummer og/eller personnummer
  • Dato for kjøringen
  • Kjøreturens formål
  • Kjøreturens mål og eventuelle mellomstasjoner
  • Antall kilometer
  • Den sats som er benyttet
  • Den kjøregodtgjørelse som er beregnet

Skatteetaten krever at alt dette dokumenteres nøyaktig og etter deres instruks.

Sammenlign triplog og elektronisk kjørebok

Nedenfor har vi samlet fem ulike triplogger fra forskjellige bilmerker. Alle leverer den samme informasjonen som kan forveksles med nødvendig informasjon for en gyldig kjørebok.

Sammenligningsskjema:

Skatteetatens krav

Bilprodusentenes Triplog

Autolog Kjørebok

·         Navn, adresse, organisasjonsnummer eller personnummer

IKKE INKLUDERT

INKLUDERT

·         Dato for kjøringen

INKLUDERT

INKLUDERT

·         Kjøreturens formål

IKKE INKLUDERT

INKLUDERT

·         Kjøreturens mål og eventuelle mellomstasjoner

INKLUDERT

INKLUDERT

·         Antall kilometer

INKLUDERT

INKLUDERT

·         Den sats som er benyttet

IKKE INKLUDERT

INKLUDERT

·         Den kjøregodtgjørelse som er beregnet

IKKE INKLUDERT

INKLUDERT

·         Skatteetatens utfyllende krav

 

 

·         km høy/lav sats

IKKE INKLUDERT

INKLUDERT

·         1000 km-grensen

IKKE INKLUDERT

INKLUDERT

·         Arbeidsgiverkrav

 

 

·         Startsted

IKKE INKLUDERT

INKLUDERT

·         Hjemmet som arbeidssted

IKKE INKLUDERT

INKLUDERT

·         Firmaspesifikk sats

IKKE INKLUDERT

INKLUDERT

·         Prosjektrelatert kjøring

IKKE INKLUDERT

INKLUDERT

·         Brukerfunksjoner

 

 

·         Automatisert klassifisering (Privat/firma)

IKKE INKLUDERT

INKLUDERT

·         Adressekartotek

IKKE INKLUDERT

INKLUDERT

·         Redigering av turer

IKKE INKLUDERT

INKLUDERT

·         Kjøregodtgjøringsrapport

IKKE INKLUDERT

INKLUDERT

·         Splitleasingrapport

IKKE INKLUDERT

INKLUDERT

·         Transportrapport

IKKE INKLUDERT

INKLUDERT

     

 

 

 

 

Som man kan se er det en del forskjeller. Autolog-systemet er en profesjonell kjørebokløsning til deg som må levere kjøreregnskap. Du tar kravet om dokumentasjon for kjøreboken seriøst og ønsker å leve opp til skatteetatens krav til slik dokumentasjon. En triplog er et system som forteller deg at du har kjørt fra A til B og når dette skjedde. Den er også brukbar til mange andre formål, men ikke til dokumentasjon som skal innberettes som støtte for en kjørebok og et kjøreregnskap.

I tillegg til de krav som skatteetaten og arbeidsgiveren har til din kjøredokumentasjon er det enda ett tungtveiende argument for å velge Autolog sin kjørebok.

 

Brukervennligheten

Et kjøreregnskap er typisk noe de fleste mennesker helst ikke vil pusle med. Da jeg i min tid utviklet den første Autolog kjøreboken, gjorde jeg det nettopp fordi jeg ikke orket å sitte hver måned å gjenskape turene ut ifra min egen kalender. Jeg brukte mange timer på å slå opp i google og annet, som kunne fortelle meg hvor langt jeg hadde kjørt.

Skulle du allikevel tro at du fint klarer deg med din bils triplog, for deretter å føye til den informasjon som mangler på et senere tidspunkt, så kan jeg bare fortelle deg at jeg har prøvd nettopp dette…..

Tiden man benytter på å få turene ned på et Excel-ark og deretter begynne å korrigere regnskapet slik at det lever opp til de ovenfor nevnte krav er minst like tidskrevende og frustrerende som å skrive alt for hånd fra begynnelsen. Jeg vil heller ha to timer mer til min egen familie.

Å mene at en triplog kan klare oppgaven som kjørebok like godt som Autologs kjørebok, er som å hevde at et Excel-ark er like bra som et profesjonelt økonomisystem. Det er helt soleklart en stor forskjell, men det skal jo erfaring og kunnskap til for å vite nettopp dette. Jeg håper i hvert fall denne bloggen og dette innlegget har hjulpet deg litt på vei…..

Kontakt oss dersom du har spørsmål angående din kjørebok.

Pin It on Pinterest