Kjøregodtgjørelse statens satser

Benytt deg av Autologs elektroniske kjørebok for å sikre at du får det du har krav på etter gjeldende satser – altså kjøregodtgjørelse statens satser.

 

La oss hjelpe deg med den rette løsningen for bedriften din!

 

Kjøregodtgjørelse statens satser

Statens kjøregodtgjørelse – gjeldene satser og regler

 

Satsene for statens kjøregodtgjørelse oppdateres årlig, men vil sjelden variere mye fra år til år. Statens egne satser for kjøregodtgjørelse er veiledende, så selv om de aller fleste velger å følge disse, er ikke dette noe krav. Satsen består av et gitt beløp som omtales som statens sats for kjøregodtgjørelse, altså en veiledende godtgjørelse, i tillegg til at det finnes satser for hva som kan gis som skattefri kjøregodtgjørelse, selv om dette også kan variere ut ifra gitte parametere.

 

Kjøregodtgjørelse statens satser – slik fungerer det

Informasjon om hva som er gjeldende angående statens satser kjøregodtgjørelse, kan du til enhver tid finne på skatteetatens hjemmesider. Her finner du også informasjon om hvilke variabler som spiller inn på hvor stor andel du kan få dokumentert som skattefri kjøregodtgjørelse. Blant disse variablene kan vi nevne:

 • Typen kjøretøy
 • Antall kjørte kilometer
 • Passasjerer i bilen
 • Kjøring med tilhenger
 • Spesielle regler for kjøring i Tromsø

Disse satsene gjelder for hva arbeidsgiver kan gi av skattefri godtgjørelse til arbeidstaker for bruk av privatbil i yrkessammenheng. I tillegg til å gjelde innenfor landets grenser, gjelder disse reglene også for reiser utenlands. Dessuten finner du også på disse sidene historikk for gjeldende satser fra år til år, slik at du kan gå gjennom dine papirer og sjekke at du har ført ditt regnskap riktig. Det kan også lønne seg å lese seg litt opp på hva som kan regnes som privat kjøring, og hva som kan godtgjøres som yrkeskjøring – her finnes det nemlig enkelte gråsoner.

 

Alltid oppdatert på gjeldende satser – kjøregodtgjørelse staten

Det kan være en utfordring å holde seg oppdatert på hvilke regler som gjelder, hvilke satser som er aktuelle, og til hvilken grad en er pliktig til å følge disse eller ei. Dette kan fort bli en tidkrevende og omstendelig prosess, som de aller fleste av oss kvier seg for å begynne med.

Nettopp derfor har vi sørget for at Autologs elektroniske kjørebok holder seg oppdatert på disse satsene, slik at du slipper dette. Kjøreboken mottar oppdateringer på årlige endringer av reglene, slik at ditt kjøreregnskap alltid vil være i henhold til satsene for statens kjøregodtgjørelse. Det eneste du trenger å gjøre er å plugge inn enheten, og la den ta seg av både registreringen og dokumentasjonen.

 

Kom i kontakt med oss

Om du har spørsmål om vår elektroniske kjørebok, hvordan den holder seg oppdatert på gjeldende satser, eller andre henvendelser og forslag, er du alltids hjertelig velkommen til å kontakte oss på tlf. +47 33 50 21 50, eller via e-post på [email protected].

Sånn virker det

Autolog er koblet til ODB-porten under dashbordet. Så snart den blinker, begynner autolog å registrere ruter og din kjørebok. Så lett er det.

Etter kjøring genererer Autolog dine turer og den automatiske kjøreboken. Autologs automatisk klassifisering setter «privat» eller «bedrift» på alle turene dine for deg, slik at du bare trenger å bekrefte om alt passer dine forventninger.

Sånn virker det

Autolog er koblet til ODB-porten under dashbordet. Så snart den blinker, begynner autolog å registrere ruter og din kjørebok. Så lett er det.

Etter kjøring genererer Autolog dine turer og den automatiske kjøreboken. Autologs automatisk klassifisering setter «privat» eller «bedrift» på alle turene dine for deg, slik at du bare trenger å bekrefte om alt passer dine forventninger.

Automatiske satser og kjøregodtgjørelse rapport

Autolog´s kjørebok er alltid oppdatert med de nyeste skatte regler for kjøregodtgjørelse. Alle land er tilpasset lokale skatteregler. På den måten er kontoen din så enkelt å bruke for deg som mulig.

Din Autolog konto leveres også med en fullstendig kjøregodtgjørelse rapport, som du kan sende til din e-post automatisk. Du kan angi, at systemet skal sende deg en påminnelse noen dager før overlevering, så du kan nå fullføre de siste turene i god tid.

Rapporten er bare for utskrift og lagring i regnskapet eller sending til den aktuelle mottakeren.

Bompenger

Få full oversikt over alle kostnader og passeringer – Autolog gir deg automatisk rapport på kjøregodtgjørelsen med full bompenge oversikt.

All kjøring med bompasseringer blir registrert i vårt system, og du kan også selv hente informasjon etter ønske.

 • Smidig
 • Du får det du skal
 • Billig løsning

 Relatert Kjørebok App

 

Til din Autolog følger det også med en gratis mobil app. Du laster den med fra App Store (Ecofleet Mobile). Deretter er du klar til å redigere turer. Mobil app fungerer både til IOS og Android.

Gjennom vår kjørebok app eller direkte i systemet, kan du holde oversikt over din kjøring.

 • Marker først turene som privat – eller bedriftskjøring
 • Deretter godkjenner du
 • Oversikt over kjøringen er klar

Du kan enten printe ut kjøringen, eller sende det direkte til økonomi avdelingen eller revisor. Rett og slett veldig enkelt!

Automatiske satser og kjøregodtgjørelse rapport

Autolog´s kjørebok er alltid oppdatert med de nyeste skatte regler for kjøregodtgjørelse. Alle land er tilpasset lokale skatteregler. På den måten er kontoen din så enkelt å bruke for deg som mulig.

Din Autolog konto leveres også med en fullstendig kjøregodtgjørelse rapport, som du kan sende til din e-post automatisk. Du kan angi, at systemet skal sende deg en påminnelse noen dager før overlevering, så du kan nå fullføre de siste turene i god tid.

Rapporten er bare for utskrift og lagring i regnskapet eller sending til den aktuelle mottakeren.

Bompenger

Få full oversikt over alle kostnader og passeringer – Autolog gir deg automatisk rapport på kjøregodtgjørelsen med full bompenge oversikt.

All kjøring med bompasseringer blir registrert i vårt system, og du kan også selv hente informasjon etter ønske.

 • Smidig
 • Du får det du skal
 • Billig løsning

Relatert Kjørebok App

Til din Autolog følger det også med en gratis mobil app. Du laster den med fra App Store (Ecofleet Mobile). Deretter er du klar til å redigere turer. Mobil app fungerer både til IOS og Android.

Gjennom vår kjørebok app eller direkte i systemet, kan du holde oversikt over din kjøring.

 • Marker først turene som privat – eller bedriftskjøring
 • Deretter godkjenner du
 • Oversikt over kjøringen er klar

Du kan enten printe ut kjøringen, eller sende det direkte til økonomi avdelingen eller revisor. Rett og slett veldig enkelt!

La oss hjelpe deg med den rette løsningen for bedriften din!

La oss hjelpe deg med den rette løsningen for bedriften din!

Pin It on Pinterest