Kjøregodtgjørelse skatt

Få oversikt over hvilke regler som gjelder for kjøregodtgjørelse skatt, og før et oversiktlig regnskap ved hjelp av en elektronisk kjørebok.

 

La oss hjelpe deg med den rette løsningen for bedriften din!

 

Kjøregodtgjørelse skatt

 

Få oversikt over gjeldende regler for skatt på kjøregodtgjørelse

 

Arbeidsgivere kan velge å gi kjøregodtgjørelse til ansatte som benytter seg av privat bil i yrkessammenheng. For ansatte i staten er dette et krav, og selv om det ikke er påkrevd i privat sektor, følger de aller fleste allikevel denne normen. For statsansatte finnes det også en fast sats (som dog forandres fra tid til annen) for kjøregodtgjørelse, og det er denne de aller fleste arbeidsgivere i privat sektor også velger å rette seg etter.

Mange kvier seg for å sette seg inn i regler for beskatning, og kanskje spesielt skatt på kjøregodtgjørelse. Dette henger gjerne sammen med at det i tillegg til grunnsatsen, finnes mange ulike unntak og betingelser for hva som faktisk skal gjelde i ulike tilfeller. I skrivende stund har vi dog fått nye satser, som på alle måter har gjort saken mye mindre komplisert. Nå gjelder nemlig de samme kilometersatsene uavhengig av både kjørelengde og kjøretøyets drivstoff. Dessuten finnes det også i dag elektroniske kjørebøker, som gjør dokumenteringen av yrkeskjøring mye enklere.

 

Kjøregodtgjørelse skatt – tilleggsbetaling

Selv om det har blitt flate satser på kjørelengde, som vil si at kjøregodtgjørelsen skal være den samme per kilometer både over og under 10 000 km, og at samme sats gjelder for både diesel-, bensin- og el-biler, finnes det fortsatt enkelte tilleggsbetalinger. Dette er godtgjørelse som i visse tilfeller vil komme på toppen av den alminnelige kjøregodtgjørelsen.

Tillegg i satsen gjelder for følgende kriterier:

 • Ekstra passasjerer
 • Kjøring på skogs- og anleggsvei
 • Kjøring med tilhenger eller ekstra bagasje (minimum 150kg/0,5m3)
 • Bosatte i Tromsø

 

Ulik kjøregodtgjørelse for ulike kjøretøy

I tillegg til grunnsatsen og de nevnte tilleggsbetalingene, har staten også egne satser for kjøretøy utover personbiler. Det vil si at den skattefrie godtgjørelsen per kilometer vil avhenge av hvilken type kjøretøy som benyttes.

Staten har egne satser for bruk av følgende kjøretøy:

 • Motorsykkel
 • Moped og lett motorsykkel
 • Snøskuter og ATV
 • Motorbåt

Dessuten foreligger en egen sats for andre motoriserte kjøretøy som ikke går under noen av disse kategoriene.

 

Skatt kjøregodtgjørelse

Statens satser for kjøregodtgjørelse kan fort blandes sammen med satsen for skattefri kjøregodtgjørelse, selv om disse beløpene ikke er de samme. Satsen for skattefri kjøregodtgjørelse er som oftest litt lavere enn statens sats, og det er forskjellen mellom disse beløpene en må skatte av – resten er skattefritt.

Fra 22.06.2018 er for eksempel forskjellen mellom den skattefrie satsen og statens sats for kjøregodtgjørelse 40 øre. Dette vil si at en må skatte av 40 øre per kjørte kilometer, gitt at en benytter seg av statens satser. Om en derimot kun mottar kjøregodtgjørelse tilsvarende den skattefrie satsen, skal en ikke skatte noe av godtgjørelsen.

Sånn virker det

Autolog er koblet til ODB-porten under dashbordet. Så snart den blinker, begynner autolog å registrere ruter og din kjørebok. Så lett er det.

Etter kjøring genererer Autolog dine turer og den automatiske kjøreboken. Autologs automatisk klassifisering setter «privat» eller «bedrift» på alle turene dine for deg, slik at du bare trenger å bekrefte om alt passer dine forventninger.

Sånn virker det

Autolog er koblet til ODB-porten under dashbordet. Så snart den blinker, begynner autolog å registrere ruter og din kjørebok. Så lett er det.

Etter kjøring genererer Autolog dine turer og den automatiske kjøreboken. Autologs automatisk klassifisering setter «privat» eller «bedrift» på alle turene dine for deg, slik at du bare trenger å bekrefte om alt passer dine forventninger.

Automatiske satser og kjøregodtgjørelse rapport

Autolog´s kjørebok er alltid oppdatert med de nyeste skatte regler for kjøregodtgjørelse. Alle land er tilpasset lokale skatteregler. På den måten er kontoen din så enkelt å bruke for deg som mulig.

Din Autolog konto leveres også med en fullstendig kjøregodtgjørelse rapport, som du kan sende til din e-post automatisk. Du kan angi, at systemet skal sende deg en påminnelse noen dager før overlevering, så du kan nå fullføre de siste turene i god tid.

Rapporten er bare for utskrift og lagring i regnskapet eller sending til den aktuelle mottakeren.

Bompenger

Få full oversikt over alle kostnader og passeringer – Autolog gir deg automatisk rapport på kjøregodtgjørelsen med full bompenge oversikt.

All kjøring med bompasseringer blir registrert i vårt system, og du kan også selv hente informasjon etter ønske.

 • Smidig
 • Du får det du skal
 • Billig løsning

 Relatert Kjørebok App

 

Til din Autolog følger det også med en gratis mobil app. Du laster den med fra App Store (Ecofleet Mobile). Deretter er du klar til å redigere turer. Mobil app fungerer både til IOS og Android.

Gjennom vår kjørebok app eller direkte i systemet, kan du holde oversikt over din kjøring.

 • Marker først turene som privat – eller bedriftskjøring
 • Deretter godkjenner du
 • Oversikt over kjøringen er klar

Du kan enten printe ut kjøringen, eller sende det direkte til økonomi avdelingen eller revisor. Rett og slett veldig enkelt!

Automatiske satser og kjøregodtgjørelse rapport

Autolog´s kjørebok er alltid oppdatert med de nyeste skatte regler for kjøregodtgjørelse. Alle land er tilpasset lokale skatteregler. På den måten er kontoen din så enkelt å bruke for deg som mulig.

Din Autolog konto leveres også med en fullstendig kjøregodtgjørelse rapport, som du kan sende til din e-post automatisk. Du kan angi, at systemet skal sende deg en påminnelse noen dager før overlevering, så du kan nå fullføre de siste turene i god tid.

Rapporten er bare for utskrift og lagring i regnskapet eller sending til den aktuelle mottakeren.

Bompenger

Få full oversikt over alle kostnader og passeringer – Autolog gir deg automatisk rapport på kjøregodtgjørelsen med full bompenge oversikt.

All kjøring med bompasseringer blir registrert i vårt system, og du kan også selv hente informasjon etter ønske.

 • Smidig
 • Du får det du skal
 • Billig løsning

Relatert Kjørebok App

Til din Autolog følger det også med en gratis mobil app. Du laster den med fra App Store (Ecofleet Mobile). Deretter er du klar til å redigere turer. Mobil app fungerer både til IOS og Android.

Gjennom vår kjørebok app eller direkte i systemet, kan du holde oversikt over din kjøring.

 • Marker først turene som privat – eller bedriftskjøring
 • Deretter godkjenner du
 • Oversikt over kjøringen er klar

Du kan enten printe ut kjøringen, eller sende det direkte til økonomi avdelingen eller revisor. Rett og slett veldig enkelt!

La oss hjelpe deg med den rette løsningen for bedriften din!

La oss hjelpe deg med den rette løsningen for bedriften din!

Pin It on Pinterest