Firmabil regler

En elektronisk kjørebok fra Autolog dokumenterer all din yrkeskjøring, og gjør det problemfritt å sikre rett beskatning i henhold til gjeldende firmabil regler.

 

La oss hjelpe deg med den rette løsningen for bedriften din!

 

Firmaregler

Kjørebok firmabil – hold orden på din yrkeskjøring

Uansett om du er selvstendig næringsdrivende, om du er ansatt, eller om du driver bedrift med en stor bilflåte, kan det være en utfordring å holde orden på alle kilometerne. Det kan være at private- og yrkesrelaterte kjøreturer går i hverandre, eller det kan være at en lar være å melde inn korte kjøreturer.

Tidligere loggførte vi gjerne kjørte kilometer manuelt, mens vi nå i dag har fått en mye mer praktisk løsning; Nemlig elektroniske kjørebøker. Disse plugges enkelt og greit inn i bilen, hvor de automatisk loggfører all nødvendig informasjon om dine kjøreturer. I tillegg setter de sammen rapportene som kreves for å dokumentere yrkeskjøringen for både arbeidsgiver og skattemyndighetene.

 

Kjørebok firmabil regler

Ettersom elektroniske kjørebøker har blitt mer og mer vanlige i bruk, har nå også skattemyndighetene oppdatert sine retningslinjer for hvordan en kan dokumenterer yrkeskjøring og bruk av firmabil. Autologs kjørebøker er naturligvis innrettet etter dette, og du kan derfor være trygg på at du holder deg innenfor de gjeldene firmabil regler med våre løsninger.

Reglene vi kjenner fra tradisjonell og manuell loggføring gjelder fortsatt, men i tillegg har skatteetaten satt visse krav til de elektroniske kjørebøkene. Blant kravene skatteetaten har satt til slik dokumentasjon er blant annet:

 • Kjøreboken skal registrere antall kjørte kilometer, samt når kjøreturen finner sted.
 • En skal ikke kunne endre på, eller slette, registrerte turer.
 • Kjøreboken skal dokumentere adresser for turens start- og sluttpunkt.
 • En skal kunne angi om kjøreturen gjøres privat eller i yrkessammenheng.
 • Den elektroniske kjøreboken skal anskaffes og administreres av arbeidsgiver.

Da den påkrevde informasjonen samles inn automatisk via kjøreboken, vil dette drastisk forenkle prosessen med å holde orden på, og dokumentere, kjøring med yrkesbil. I tillegg til at kjørebøkene sikrer rett beskatning av firmabil, sørger de også for at ansatte får akkurat det de har krav på av kjøregodtgjørelse.

 

Regler for privat bruk av firmabil

Firmabiler kan være kjøretøy som utelukkende benyttes i yrkessammenheng, eller det kan være biler de ansatte også kan benytte privat. Private kjøreturer må da selvfølgelig loggføres deretter, men det er også verdt å merke seg at en da må beskattes for fordelen. Slik beskatning vil avhenge av typen kjøretøy, importørens listepris, samt antall kjørte kilometer.

Autologs elektroniske kjørebok firmabil er naturligvis tilpasset dette regelverket, og følger alltid gjeldende firmabil regler. Derfor er kjøreboken utstyrt med en funksjon som gjør det enkelt å velge om en kjøretur er i privat regi, eller i jobbsammenheng. Dessuten gjør kjøreboken det enkelt å dokumentere hvor mange kilometer det kjøres i løpet av året, som igjen gjør det enklere å regne ut beskatningen i henhold til gjeldende regelverk.

Sånn virker det

Autolog er koblet til ODB-porten under dashbordet. Så snart den blinker, begynner autolog å registrere ruter og din kjørebok. Så lett er det.

Etter kjøring genererer Autolog dine turer og den automatiske kjøreboken. Autologs automatisk klassifisering setter «privat» eller «bedrift» på alle turene dine for deg, slik at du bare trenger å bekrefte om alt passer dine forventninger.

Sånn virker det

Autolog er koblet til ODB-porten under dashbordet. Så snart den blinker, begynner autolog å registrere ruter og din kjørebok. Så lett er det.

Etter kjøring genererer Autolog dine turer og den automatiske kjøreboken. Autologs automatisk klassifisering setter «privat» eller «bedrift» på alle turene dine for deg, slik at du bare trenger å bekrefte om alt passer dine forventninger.

Automatiske satser og kjøregodtgjørelse rapport

Autolog´s kjørebok er alltid oppdatert med de nyeste skatte regler for kjøregodtgjørelse. Alle land er tilpasset lokale skatteregler. På den måten er kontoen din så enkelt å bruke for deg som mulig.

Din Autolog konto leveres også med en fullstendig kjøregodtgjørelse rapport, som du kan sende til din e-post automatisk. Du kan angi, at systemet skal sende deg en påminnelse noen dager før overlevering, så du kan nå fullføre de siste turene i god tid.

Rapporten er bare for utskrift og lagring i regnskapet eller sending til den aktuelle mottakeren.

Bompenger

Få full oversikt over alle kostnader og passeringer – Autolog gir deg automatisk rapport på kjøregodtgjørelsen med full bompenge oversikt.

All kjøring med bompasseringer blir registrert i vårt system, og du kan også selv hente informasjon etter ønske.

 • Smidig
 • Du får det du skal
 • Billig løsning

 Relatert Kjørebok App

 

Til din Autolog følger det også med en gratis mobil app. Du laster den med fra App Store (Ecofleet Mobile). Deretter er du klar til å redigere turer. Mobil app fungerer både til IOS og Android.

Gjennom vår kjørebok app eller direkte i systemet, kan du holde oversikt over din kjøring.

 • Marker først turene som privat – eller bedriftskjøring
 • Deretter godkjenner du
 • Oversikt over kjøringen er klar

Du kan enten printe ut kjøringen, eller sende det direkte til økonomi avdelingen eller revisor. Rett og slett veldig enkelt!

Automatiske satser og kjøregodtgjørelse rapport

Autolog´s kjørebok er alltid oppdatert med de nyeste skatte regler for kjøregodtgjørelse. Alle land er tilpasset lokale skatteregler. På den måten er kontoen din så enkelt å bruke for deg som mulig.

Din Autolog konto leveres også med en fullstendig kjøregodtgjørelse rapport, som du kan sende til din e-post automatisk. Du kan angi, at systemet skal sende deg en påminnelse noen dager før overlevering, så du kan nå fullføre de siste turene i god tid.

Rapporten er bare for utskrift og lagring i regnskapet eller sending til den aktuelle mottakeren.

Bompenger

Få full oversikt over alle kostnader og passeringer – Autolog gir deg automatisk rapport på kjøregodtgjørelsen med full bompenge oversikt.

All kjøring med bompasseringer blir registrert i vårt system, og du kan også selv hente informasjon etter ønske.

 • Smidig
 • Du får det du skal
 • Billig løsning

Relatert Kjørebok App

Til din Autolog følger det også med en gratis mobil app. Du laster den med fra App Store (Ecofleet Mobile). Deretter er du klar til å redigere turer. Mobil app fungerer både til IOS og Android.

Gjennom vår kjørebok app eller direkte i systemet, kan du holde oversikt over din kjøring.

 • Marker først turene som privat – eller bedriftskjøring
 • Deretter godkjenner du
 • Oversikt over kjøringen er klar

Du kan enten printe ut kjøringen, eller sende det direkte til økonomi avdelingen eller revisor. Rett og slett veldig enkelt!

La oss hjelpe deg med den rette løsningen for bedriften din!

La oss hjelpe deg med den rette løsningen for bedriften din!

Pin It on Pinterest